asukkaille

Asunnon vuositarkastus

Tutustu tämän sivun ohjeisiin ja täytä vuositarkastuslomake huolellisesti.

Katso opastusvideo | Täytä lomake

Seinä-, ikkuna- ja ovipintojen arviointi

Valmiin pinnan arvostelun perusteena on käsitellyn pinnan luontainen ulkonäkö, pintakäsittelyn peittävyys ja tasaisuus sekä pinnan yhdenmukaisuus. Pintaa tarkastellaan niin etäältä, että voidaan hahmottaa koko tarkasteltava alue, esim. yksittäinen seinäpinta. Pintoja tarkastellaan kohtisuoraan valaistuksen kohdistuessa pintaan katsojan takaa. Yksityiskohtia tarkastellaan kohtisuoraan 1,5 m:n etäisyydeltä. Tarkasteltavia yksityiskohtia ovat yksittäiset rakennusosat kuten ulko-ovet, ikkunat, listat yms.

Pinnan epätasaisuus, työsauma, rajauksen epätäsmällisyys, väri- tai kiiltoero on haittaava, jos se näkyy yleissilmäyksellä normaalivalossa. Normaalivalolla tarkoitetaan sisällä tilan käyttöolosuhteita vastaavaa yleisvalaistusta. Ulkona normaalivalolla tarkoitetaan luovutusajankohdan päivänvaloa. Asumisen aikana tulleet kolhut, lika, naarmut yms. käytöstä johtuvat virheet eivät ole rakennusliikkeen vastuuseen kuuluvia virheitä.

Lattioiden ja kattojen arviointi

Lattiapinnat arvioidaan kokonaisuutena normaalissa valaistuksessa. Luonnontuotteissa ja niitä jäljittelevissä tuotteissa sallitaan väri-, sävy- ja kuviointieroja. Kokonaisuuden tulee kuitenkin näyttää yhtenäiseltä. Asennusvirheet ja materiaalin virheet kuuluvat rakennusliikkeen vastuuseen. Käytön aiheuttamat kiiltoerot katsotaan normaaliksi kulumiseksi. Kolhut, reiät, repeämät, nesteen aiheuttamat turpoamiset yms. käytöstä johtuvat virheet eivät kuulu rakennusliikkeen vastuuseen.

Laatoitetun pinnan arviointi

Laatoituksen tulee olla tasalaatuinen ja yhdenmukainen, häiritsevää hammastusta ei saa esiintyä. Saumojen tulee olla tiiviitä ja tasalaatuisia ilman koloja. Sauma ei saa myöskään murentua normaalissa käytössä. Laattojen tulee olla hyvin kiinni alustassaan.

Puupintojen arviointi

Puu on elävä materiaali, myös sisätiloissa. Puu elää lämmön ja kosteuden vaikutuksesta. Puupinnoissa puulajista riippuen voi esiintyä hiushalkeilua, värivaihteluita, sydänjuovia sekä oksan kohtia. Oksan reikiä, sinistymää tai lahoa ei sallita. Puupintoja, samoin kuin muita seinä- ja kattopintoja, tarkastellaan normaalissa valaistuksessa. Parketissa voi esiintyä pientä rakoilua, kun ilmankosteus laskee (talvella). Tämä on normaalia ja yleensä korjaantuu, kun ilman suhteellinen kosteus nousee. Parketille ja ihmiselle hyvä sisäilman suhteellinen kosteus on n. 40 %.

Katot

Sisäkatoissa ei sallita kokonaisuuden kannalta yleissilmäyksellä häiritsevästi erottuvia virheitä. Yksittäinen pintavirhe korjataan, jos se näkyy tarkasteltaessa pintaa kohtisuoraan huoneen normaalivalaistuksessa. Kattojen, joissa elementtien saumojen muodolla on pyritty hävittämään hammastusta, sauman tulee olla tasoitettu niin, ettei hammastus näy silmämääräisesti häiritsevästi.

Talotekniikka ja kalusteet

Talotekniikan (lämmitys, sähkö, ilmanvaihto, vesi- ja viemäröinti) tulee toimia moitteettomasti ja suunnitellusti. Käyttövirheet, huollon laiminlyönti ja itse tehdyt säädöt poistavat näiltä osin rakennusliikkeen vastuun. Suodattimien vaihto/putsaus sekä venttiilien putsaus kuuluvat huoltotöihin, samoin kuin vesilukkojen ja lattiakaivojen tyhjentäminen.
Asunnon sisäilmastoa, kosteusolosuhteita sekä veden lämpötilaa arvioitaessa käytetään ohjeena Asumisterveysohjetta (2003). Kalusteiden tulee olla pinoiltaan ehjiä. Näkyviin jäävissä valmiiksi pintakäsitellyissä pinnoissa ei saa olla tahroja, halkeamia tai muita pintavirheitä. Vierekkäisten ovien välisen saumaraon on oltava tasalevyinen. Ovirivien ylä- tai alareunoissa ei saa olla hammastusta. Kaappien liikkuvien osien, kuten vetolaatikostojen ja ovilevyjen käynnin tulee olla moitteeton. Kalusteiden pintakäsittelyn tarkastelu suoritetaan 1 metrin etäisyydeltä kohtisuoraa tasoa vasten huoneen normaalivalaistuksessa. Valon tulee kohdistua pinnalle katsojan takaa. Vesikalusteiden pintavirhe otetaan huomioon, jos se erottuu häiritsevästi huonetilassa suoritettavien normaalien toimintojen yhteydessä. Saniteettikalusteiden posliiniemaloinnin muodonmuutokset ovat materiaalille ja valmistusmenetelmille ominaisia eikä niitä katsota virheiksi.

Asunnossa on virhe, jos:

  1. se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun
  2. se ei vastaa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia
  3. sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle
  4. rakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti
  5. rakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua
  6. asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa

Jos ostaja ei ole vuositarkastuksen yhteydessä tai vuositarkastuksen pöytäkirjan tarkastamiseen varatun määräajan sisällä ilmoittanut virheestä, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen. Jos asunnossa ilmenee virhe, jota ostajan ei voida edellyttää havainneen vuositarkastuksessa tai sitä ennen, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen, jollei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita perusteltua aihetta olettaa.

Opastusvideo