asukkaille

Irtisanomis­ilmoitus

Lomakkeen täyttöön liittyviä ohjeita: Irtisanova osapuoli täyttää, ja lähettää irtisanomisilmoituksen. Ilmoitukseen syötetyt tiedot eivät tallennu New House Office Oy tai muiden konsernin yritysten asiakastietojärjestelmään. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasuhteen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasuhteen irtisanomisaika on kolme kalenterikuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden, ja muussa tapauksessa kuusi kalenterikuukautta. Mikäli vuokrasopimuksessa on sovittu ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamispäivästä, irtisanomisaika voi alkaa kulua aikaisintaan tuosta päivästä lukien. Mikäli sopimus irtisanotaan ennen määräajan päättymistä, noudatetaan sakkomenettelyä, joka on kirjattu vuokrasopimukseen.

Irtisanomisilmoitus

Vuokrakohde

Vuokralaisen tiedot